Umowa kredytu

Umowa kredytu

Umowa kredytu Kredyt jest umową czyli oświadczeniem woli stron umowy. Jest to umowa dwustronna, pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Zawierając umowę kredytu, bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy. Umowa kredytu poza kwotą, która zostaje kredytowana określa także okres kredytowania…

Read More