Co warto wiedzieć na temat kredytów i pożyczek?

Co warto wiedzieć na temat kredytów i pożyczek?

Wiele osób zastanawia się nad zaciągnięciem kredytu. Zanim jednak zdecydujemy się na takie posunięcie, dobrze byłoby dowiedzieć się, czym właściwie jest kredyt bankowy. Warto byłoby także poznać definicję pożyczki oraz różnice występujące między kredytem a pożyczką. Wreszcie, należałoby także dowiedzieć się, jakie są najczęściej zaciągane rodzaje kredytów. Wśród nich bez wątpienia wyróżnić można kredyt gotówkowy, jak również kredyty konsolidacyjny i hipoteczny. Dobrze byłoby zdawać sobie także sprawę z tego, jak wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę kredytową. Na szczęście, nie jest to takie trudne, jak mogłoby się na pozór wydawać.

Czym jest kredyt bankowy?

Zdecydowana większość osób zetknęła się z pojęciem kredytu bankowego przynajmniej raz. Nie każdy zna jednak jego definicję. Tymczasem, kredyt bankowy to nic innego jak pewna kwota środków finansowych, które przekazywane są przez bank osobie, która uzyska na to zgodę. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że kredyt bankowy udzielany jest na warunkach określonych przez bank. Pieniądze mogą zostać przekazane w formie gotówki, jak również mogą zostać przelane na wskazany przez kredytobiorcę rachunek bankowy. Aby zaciągnięcie kredytu mogło być możliwe, konieczne jest sporządzenie umowy pomiędzy bankiem, który udziela kredytu a kredytobiorcą. Mianem kredytobiorcy określa się oczywiście osobę, która kredyt zaciąga. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż kredytobiorców może być dwóch. Nie musi być nim więc jedna osoba. Często na zaciągnięcie kredytu decydują się osoby żyjące w związku partnerskim lub małżeńskim. Wiele osób zastanawia się nad tym, co takiego zawiera umowa między kredytobiorcą oraz bankiem. Okazuje się, że jej podstawowymi elementami są: miejsce oraz rzecz jasna data zawarcia umowy, podstawowe dane stron zawierających umowę, ogólne postanowienia czy kwota kredytu. W umowie kredytowej nie brak również zapisów dotyczących waluty kredytu, jego celu oraz okresu kredytowania. Ponadto, wskazuje się w niej informacje dotyczące ewentualnych warunków zmiany umowy, a także informacje dotyczące tego, czym skutkuje naruszenie owych warunków. Wysokość oprocentowania kredytu oraz wysokość prowizji to kolejne kwestie, o których zawarciu nie wolno zapomnieć w umowie. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż kredytu mogą udzielić nam wyłącznie banki, jak również oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych. Kredytu nie może więc udzielić nam tak zwana instytucja parabankowa. Instytucje tego rodzaju specjalizują się raczej w udzielaniu tak zwanych chwilówek. Jeżeli kredytu próbuje udzielać podmiot do tego nieuprawniony, grozi mu kara pozbawienia wolności bądź kara grzywny. Należy także zdawać sobie sprawę z istnienia pewnych form zabezpieczenia kredytu. Można podzielić je na osobowe oraz rzeczowe. Wśród osobowych form zabezpieczenia kredytu, na szczególną uwagę zasługuje chociażby poręczenie. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie rzeczowe, nie można zapominać o zastawie oraz o kaucji.

Czym jest pożyczka?

Pojęcie pożyczki często używane jest w mowie potocznej. Mianem pożyczki określamy najczęściej pieniądze otrzymane od bliskich, jak również od instytucji bankowych i parabankowych. Czy jednak pojęcie pożyczki można utożsamiać z pojęciem kredytu? Niekoniecznie. Dobrze byłoby więc wiedzieć, co kryje się pod pojęciem pożyczki i co może być jej przedmiotem. Warto zaznaczyć, że w Polsce, kwestie powiązane z umową pożyczki regulowane są przez kodeks cywilny. Pożyczkę można więc określić jako tak zwaną umowę nazwaną. Jest to także umowa konsensualna, gdyż zawierana w formie tak zwanego konsensusu. Aby ją zawrzeć, konieczne są zgodne oświadczenia obydwu stron. Jeżeli pożyczka ma zostać udzielona na kwotę przekraczającą tysiąc złotych, koniecznie należy sporządzić umowę w formie pisemnej. Jeśli nie, nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby oświadczenia woli zostały złożone w formie ustnej. Przedmiotem pożyczki mogą być oczywiście pieniądze, ale wcale nie muszą. Równie dobrze mogą być to bowiem przedmioty. Warto nadmienić, że pożyczka bankowa to tylko jeden z licznych rodzajów pożyczek. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby została zawarta innego rodzaju pożyczka, niemająca za wiele wspólnego z tą bankową. Pojęcia pożyczki nie można więc używać zamiennie z pojęciem kredytu.

Jakie są różnice między kredytem a pożyczką?

Jak zaznaczono wyżej, kredyt nie jest tym samym co pożyczka. Warto byłoby więc poznać największe różnice pomiędzy kredytami a pożyczkami. Otóż pożyczka jest na pewno pojęciem zdecydowanie szerszym niż kredyt. Jak wspomniano już wyżej, do udzielenia pożyczki jest uprawniona nie tylko instytucja finansowa, ale również i osoba fizyczna. Tego samego nie można niestety powiedzieć o kredycie. Jeżeli chodzi o kredyt, w ustawie wymienione zostały podmioty, które mają prawo go udzielać. Warto także zaznaczyć, że w przypadku kredytu, kredytobiorca powinien określić na co przeznaczy otrzymane pieniądze. Jeżeli chodzi zaś o pożyczkę, można ją przeznaczyć na dowolny cel. Nie jest więc konieczne informowanie o tym, na co przeznaczamy pożyczkę. Poza tym, w ramach pożyczki można otrzymać nie tylko środki finansowe, ale również jakieś konkretne przedmioty. Kredyt jest zaś świadczeniem pieniężnym. Pieniądze można odebrać w formie gotówki, jak również poprosić bank o przelanie ich na konto. Warto także pamiętać o tym, że przepisy prawne dotyczące pożyczki znajdują się w kodeksie cywilnym, a przepisy dotyczące kredytu, w prawie bankowym. Trzeba także mieć na uwadze to, że kredyt nie jest własnością osoby, która otrzymuje pieniądze. Pieniądze otrzymywane w ramach pożyczki, zgodnie z prawem należą zaś do osoby, która ją otrzymała. Wydaje się więc, że pożyczka jest pojęciem zdecydowanie bardziej skomplikowanym niż kredyt i warto zdawać sobie z tego sprawę.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje kredytów?

Kredyt niejedno ma imię. Wyróżnia się całkiem sporo rodzajów kredytów. Mowa tu przede wszystkim o kredytach dla podmiotów gospodarczych, jak również o kredytach dla osób fizycznych. Jest to podstawowe rozróżnienie. Wśród kredytów dedykowanych podmiotom gospodarczym wyróżnić można kredyt obrotowy, a także kredyt inwestycyjny. Jak nietrudno się domyślić, kredyt inwestycyjny ma służyć przede wszystkim zrealizowaniu jakiegoś konkretnego przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o kredyty dla osób fizycznych, wśród nich wyróżnia się między innymi kredyt mieszkaniowy czy kredyt konsumpcyjny. Kredyt mieszkaniowy przybiera najczęściej formę kredytu hipotecznego. Niemniej jednak, może on mieć także formę kredytu, którego zabezpieczeniem nie będzie hipoteka. Wśród kredytów konsumpcyjnych wyszczególnić można zaś: kredyt samochodowy, kredyt studencki czy też kredyt gotówkowy. Warto byłoby zdawać sobie sprawę z tego, czym charakteryzują się najpopularniejsze kredyty. Mowa tu przede wszystkim o kredycie gotówkowym, jak i o kredycie konsolidacyjnym oraz o kredycie hipotecznym.

Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje

Kredyt gotówkowy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie ma się temu co dziwić, bo dzięki niemu można zrealizować wiele celów, które wymagają dużych nakładów środków finansowych. Jeżeli więc musimy wykonać nagły remont lub sfinansować jakiś zabieg medyczny, kredyt gotówkowy może być idealnym rozwiązaniem dla nas. Warto byłoby więc zdawać sobie sprawę z tego, czym on się właściwie charakteryzuje. Jak już zaznaczono wyżej, może być przeznaczony co do zasady na dowolny cel. Jego wysokość może być oczywiście różna. Warto zdawać sobie sprawę z tego, iż kredyty gotówkowe mogą być wypłacone w formie gotówki, ale mogą również trafić na wskazane przez kredytobiorcę konto bankowe. Jeżeli zaciągamy kredyt, zastanówmy się nad tym, które z rozwiązań będzie dla nas lepsze. Warto wiedzieć, że kredyt gotówkowy może być spłacany w ratach równych, rosnących bądź malejących. Najlepiej wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Zdecydowana większość kredytobiorców stawia jednak na raty równe. Warto mieć świadomość tego, że każdy, komu zależy na kredycie gotówkowym, musi złożyć odpowiedni wniosek do banku. Bez tego uzyskanie zgody na kredyt nie będzie niestety możliwe. Co zaś powinno znaleźć się w takim wniosku? Na pewno nie może zabraknąć w nim kwoty kredytu, jak również celu, na jaki ma zostać przeznaczony. Muszą znajdować się w nim także ogólne informacje na temat zadłużenia, jak również proponowane formy zabezpieczenia. Złożenie wniosku jest pierwszym etapem starania się o kredyt. Po złożeniu wniosku, wybrani pracownicy banku analizują sytuację finansową osoby bądź osób ubiegających się o kredyt. Po analizie, bank podejmuje decyzję. Następnym etapem jest już podpisanie umowy. Później może nastąpić wypłata środków finansowych. Bank może kontrolować to, w jaki sposób wykorzystujemy kredyt. Wiele osób zastanawia się nad tym, co takiego będzie oceniał bank, zanim udzieli zgody na kredyt. Na pewno przyjrzy się on zatrudnieniu osoby fizycznej bądź przeanalizuje wyniki finansowe, jeżeli kredyt udzielany jest przedsiębiorstwu.

Co warto wiedzieć o kredycie konsolidacyjnym?

Kredyt konsolidacyjny także jest dość popularnym rozwiązaniem kredytowym. Połączenie kilku zobowiązań finansowych w jedno to kusząca propozycja dla wielu osób posiadających poważne problemy finansowe. Warto mieć świadomość tego, jakie rodzaje zobowiązań mogą właściwie podlegać konsolidacji. Jak się okazuje, skonsolidować można niemal wszystkie rodzaje zobowiązań. Mowa tu między innymi o kredytach gotówkowych, samochodowych czy też o kredytach mieszkaniowych. Każdy powinien jednak pamiętać o tym, że koszt całkowity takiego kredytu konsolidacyjnego jest dość duży. Dzięki kredytowi konsolidacyjnego, będziemy mogli spłacać nasze zobowiązania w jednej racie. Jest to niesamowicie wygodne rozwiązanie. Kredyt konsolidacyjny będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, którym ciężko spłacać dotychczasowe zobowiązania. Ponadto, może pomóc także wtedy, gdy w spłatę wdarł się chaos. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że można zaciągnąć kredyt konsolidacyjny gotówkowy bądź kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Wszystko zależy od tego, jakie zaciągnęliśmy zobowiązania i jak duży mamy problem z ich spłatą. Co ciekawe, kredyty konsolidacyjne gotówkowe mogą mieć naprawdę bardzo długi okres spłaty. Może on wynosić nawet do 30 lat.

Kredyt hipoteczny – poważne zobowiązanie na lata

Kolejny kredyt cieszący się bardzo dużą popularnością to kredyt hipoteczny. Większość osób zaciąga taki kredyt, aby spełnić marzenie o kupnie mieszkania bądź o budowie domu. Kredyty hipoteczne charakteryzuje zazwyczaj bardzo długi okres spłaty. Trzeba również liczyć się z tym, że otrzymana kwota będzie bardzo wysoka. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest najczęściej jakaś nieruchomość. Przed zaciągnięciem takiego kredytu, trzeba będzie jednak odpowiedzieć sobie na parę ważnych pytań. Przede wszystkim, trzeba będzie przyjrzeć się wysokości swoich miesięcznych dochodów. Ważna jest także forma zatrudnienia. Jeżeli nasza praca jest dorywcza, raczej nie należy myśleć o kredycie hipotecznym. Najprawdopodobniej nie uzyskamy bowiem na niego zgody. Dobrze byłoby także przyjrzeć się swoim oszczędnościom. Zwróćmy też baczną uwagę na to, w jakim tempie rosną. Wreszcie, warto byłoby zastanowić się nad tym, czy w najbliższej przyszłości nie planujemy przypadkiem powiększać swojej rodziny. Jeżeli tak, musimy liczyć się z tym, że koszty utrzymania wzrosną i to zdecydowanie. Musimy także rozważyć, czy kredyt hipoteczny nie będzie dla nas zbyt dużym obciążeniem psychicznym. Jeżeli za kredyt hipoteczny mamy zapłacić pogorszeniem swojego zdrowia psychicznego, lepiej zastanowić się dwa razy przed złożeniem wniosku. Miejmy także świadomość tego, że banki wymagają posiadania tak zwanego wkładu własnego. Bez tego, najprawdopodobniej nie uda nam się uzyskać zgody na kredyt hipoteczny. Trzeba będzie również zastanowić się nad tym, jak wybrać najlepszą ze wszystkich ofertę kredytową. Decyzji o wyborze konkretnej oferty nigdy nie wolno podejmować zbyt pochopnie. W przeciwnym bowiem razie, możemy szybko zacząć żałować swojej decyzji. Kredyt hipoteczny jest bowiem zobowiązaniem na długie lata. Jeżeli nie spłacimy go w terminie, musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Niestety, ciężko przewidzieć, czy w parę lat po zaciągnięciu kredytu nie stracimy pracy. Nie da się również przewidzieć tego, czy nie zachorujemy. Wydaje się więc, że najlepiej przeanalizować kilka możliwych scenariuszy. Zastanówmy się nad tym, czy mamy w rodzinie osobę, która mogłaby nam pomóc, gdy coś pójdzie nie tak.

Kiedy warto wziąć kredyt?

Istnieje bardzo wiele okoliczności, w których zasadne jest zaciągnięcie kredytu. Przede wszystkim, warto zdecydować się na niego wtedy, gdy mamy szeroko pojęte problemy finansowe. Na kredyt warto zdecydować się chociażby wówczas, gdy musimy wykonać remont, ale nie mamy na to środków. Dobrze byłoby także pomyśleć o zaciągnięciu kredytu, jeżeli musimy wykonać jakiś zabieg bądź chcemy zakupić samochód. Kredyt trzeba będzie również zaciągnąć wtedy, gdy zależy nam na budowie domu, ale nas na nią nie stać. Wiele osób decyduje się na kredyt także w okresie świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie kupujemy bowiem swoim najbliższym prezenty. Tak naprawdę, każdy powinien zastanowić się nad tym, czy zaciągnięcie kredytu jest tak naprawdę konieczne. W wielu przypadkach trudno obejść się bez pomocy banku. W niektórych jednak, jak najbardziej możemy to zrobić. Pamiętajmy, że kredyt to poważne zobowiązanie, które będziemy musieli najprawdopodobniej spłacać przez długie lata. Jeżeli czujemy, że temu nie podołamy, po prostu nie składajmy wniosku. Wiele osób zastanawia się także nad tym, czy można spłacić kredyt wcześniej. Niekiedy bowiem, nasza sytuacja finansowa ulega nagłej i znaczącej poprawie. Na szczęście, kredyt można spłacić wcześniej. Można również postarać się o tak zwane odroczenie spłaty kredytu. Musimy jednak odpowiednio umotywować wniosek o odroczenie spłaty. Bank będzie chciał się przekonać o tym, czy faktycznie istnieją uzasadnione wskazania. Jeżeli tak, najprawdopodobniej, instytucja finansowa wyrazi zgodę na odroczenie spłaty. Jeżeli jednak nie, będziemy musieli spłacać kredyt na takich zasadach, jakie zostały zawarte w umowie.

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytową?

Wybór najlepszej oferty kredytowej wcale nie jest tak prosty, jak mogłoby się na pozór wydawać. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc skorzystanie z pomocy doświadczonego doradcy kredytowego. Może być to doradca kredytowy zatrudniony w jakimś banku, ale równie dobrze możemy zdecydować się na skorzystanie z usług tak zwanego niezależnego doradcy kredytowego. Pomóc może nam również ekspert kredytowy. Dobrze byłoby zastanowić się nad tym, jak znaleźć dobrego specjalistę. Wydaje się, że najlepiej będzie po prostu zapoznać się z opiniami o poszczególnych doradcach i ekspertach. Im więcej pozytywnych opinii, tym rzecz jasna większe prawdopodobieństwo tego, że będziemy zadowoleni ze współpracy. Trzeba liczyć się oczywiście z tym, że usługi doradcy kredytowego są płatne. Doświadczony doradca będzie jednak zdawał sobie sprawę z tego, w jaki sposób przedstawić nam najlepsze oferty kredytowe. Muszą być one bowiem dla nas zrozumiałe. Każdy potencjalny kredytobiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, że żaden doradca nie zagwarantuje nam tego, że bank pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek.

Co warto wiedzieć na temat tak zwanych chwilówek?

Dobrze byłoby również zdawać sobie sprawę z tego, czym są tak zwane chwilówki. Korzysta z nich bowiem bardzo wiele osób. Przede wszystkim są to osoby, którym zależy na jak najszybszym uzyskaniu pomocy finansowej. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia przez nieodpowiedzialne zaciąganie chwilówek. Jeżeli jednak będziemy robić to w sposób odpowiedzialny, być może nie ma się czego obawiać. Co warto więc wiedzieć na temat chwilówek? Przede wszystkim, chwilówka to tak zwana pożyczka pozabankowa. Przeważnie udzielają jej tak zwane instytucje parabankowe, określane w skrócie parabankami. Jest przyznawana zazwyczaj bardzo szybko. To właśnie z tego względu cieszy się ona tak ogromnym zainteresowaniem. Pieniądze można bowiem otrzymać niesamowicie szybko. Chwilówka zazwyczaj nie przekracza kwoty pięciu tysięcy złotych. Okres jej spłaty jest dość krótki, bo najczęściej wynosi do 3 miesięcy. Aby otrzymać chwilówkę, koniecznie trzeba mieć ukończone 18 lat. Jest to bowiem wiek, w którym osiąga się w Polsce pełnoletność. Niezbędne jest również posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi naszą tożsamość. Co ciekawe, o wiele chwilówek można starać się online, a więc w niezwykle wygodny sposób. Niestety, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że z zaciąganiem chwilówek wiążą się nie tylko zalety, ale i wady. Jeżeli nie spłacimy chwilówki w odpowiednim terminie, będziemy musieli liczyć się z niezwykle dużymi odsetkami. Warto byłoby zdawać sobie również sprawę z tego, w jakich okolicznościach chwilówki mogą nam właściwie pomóc. Otóż przede wszystkim, warto zaciągać je wtedy, gdy na chwilę utraciliśmy płynność finansową, ale wiemy, że niedługo ją odzyskamy. Dzięki temu, będziemy mogli szybko otrzymać pieniądze i szybko spłacić chwilówkę.

O czym trzeba pamiętać, jeżeli decydujemy się na chwilówkę?

Jak zaznaczono wyżej, chwilówki cieszą się dość sporym zainteresowaniem i wcale nie stanowią złego rozwiązania. Warunek jest jednak jeden: chwilówka musi zostać spłacona w terminie. Ważne jest także i to, aby zastanowić się nad tym, w jakiej instytucji pozabankowej zaciągniemy tego rodzaju pomoc finansową. Dobrym pomysłem będzie więc przejrzenie ofert poszczególnych instytucji parabankowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będziemy mogli ocenić, która oferta jest najkorzystniejsza ze wszystkich. Dobrze byłoby również zastanowić się nad tym, czy naprawdę taka chwilówka jest nam niezbędna. Nie należy zaciągać chwilówek, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będziemy w stanie szybko ich spłacić. W przeciwnym bowiem razie, możemy wpędzić się w spiralę zadłużeń. Takie rozwiązanie może z kolei skutkować koniecznością zaciągnięcia kolejnych pożyczek. Wielu ludzi pada niestety ofiarą zadłużeń. Wiąże się to niestety z pogorszeniem jakości życia. Osoby zadłużone są zazwyczaj zmuszone do życia w dużo mniejszym komforcie. Często pracują ponad siły, aby jak najszybciej spłacić część długów. Wydaje się więc, że trzeba robić naprawdę wszystko, aby zadłużenia uniknąć.

Czy oszczędności mogą pozwolić na uniknięcie kredytu lub pożyczki?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy oszczędności mogą pozwolić na uniknięcie kredytu lub pożyczki. Niestety, nie zawsze. Jeżeli chcemy wybudować dom, oszczędności mogą nie wystarczyć. Niemniej jednak, przed niektórymi rodzajami pożyczek mogą nas uchronić. Gromadzenie oszczędności jest więc jednym z najlepszych rozwiązań, na jakie możemy się zdecydować. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że gromadzenie oszczędności wymaga systematyczności. Bez tego nie uda nam się zgromadzić żadnych wysokich środków. Oszczędzanie może przybierać naprawdę różne formy. Możemy zdecydować się chociażby na zakładanie lokat bankowych. Mimo, że lokaty bankowe są zazwyczaj bardzo nisko oprocentowane, dzięki nim nasze pieniądze są po prostu bezpieczne. Z tego też względu, każdy może liczyć na zgromadzenie swoich środków w bezpiecznym miejscu. Gromadzenie oszczędności w domu nie jest dobrym pomysłem. Jesteśmy wówczas bardzo narażeni na kradzież. Aby móc oszczędzać, trzeba posiadać dobrze płatną pracę. Trzeba więc inwestować w swoje wykształcenie. Odpowiednie wykształcenie daje nam ogromne szanse na znalezienie intratnej posady. Nic jednak nie zagwarantuje nam jej i należy mieć tego świadomość. Najlepiej mieć zaś więcej niż jedno źródło dochodu. Wówczas będziemy bezpieczni pod względem finansowym nawet wtedy, gdy utracimy jedną z prac. Trudnej sztuki oszczędzania warto byłoby uczyć swoje dzieci. Najlepiej robić to od najmłodszych lat. Jeżeli nasze pociechy będą miały szacunek do pieniędzy, zdecydowanie łatwiej będzie im je zdobywać, a trudniej wydawać.

Dodaj komentarz