- Blog

Umowa kredytu

Umowa kredytu Kredyt jest umową czyli oświadczeniem woli stron umowy. Jest to umowa dwustronna, pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Zawierając umowę…

Read More